Ändring av distansavtalslagen

I lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalerhar införts ytterligare skyddsregler för konsumenter genom SFS 2020:169. Lagändringarna, som trädde i kraft den 1 maj 2020, innebär bl. a att en näringsidkare innan avtal ingås ska ge konsumenten ett standardformulär för ytnyttjande av ångerrätt.

Läs mer under: Avtal om köp av produkter