Agenda 2030

I Sverige har regeringen och riksdagen antagit mål för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Se prop. 2019/20:188. På motsvarande sätt har Europeiska unionens råd antagit ”slutsatser” om EU:s genomförande av agendan.