Konkurrensverket får utökade befogenheter

Konkurrensverket har fått utökade befogenheter genom ändringar i konkurrenslagen (i kraft fr. o m den 1 mars 2021). Se prop. 2020/21:51.

Ändringarna innebär bl. a att konkurrensverket:

  • som första instans får besluta om konkurrensskadeavgift; ett beslut som kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

  • vid en undersökning (s.k. gryningsräd) kan besluta om försegling av företagslokaler, bokföring eller affärshandlingar.

  • besluta om utredningsskadeavgift, om osanna uppgifter lämnas eller om verket hindras i sitt uppdrag. Avgiften får inte överstiga en procent av företagets årsomsättning.