Ny version av näringslivskoden

Institutet mot mutor (IMM) har gett ut en ny version av näringslivskoden (Kod mot korruption i näringslivet). Den nya versionen gäller från den 14 augusti 2020 och finns att tillgå på institutets hemsida, Institutet Mot Mutor.