Nytt rättsfall från Arbetsdomstolen ang. uppsägningstid för VD (AD 2019 nr 12)

LAS innehåller tvingande regler om uppsägningstidens längd, vilka inte gäller chefer i företagsledande ställning. AD har i ett fall tillerkänt en VD, som inte hade avtalsreglerad uppsägningstid, sex månaders uppsägningstid (AD 1991 nr 86). I ett nyligen avgjort mål har AD ansett att en uppsägningstid om sex månader skulle gälla även vid en VD:s egen uppsägning.

 

Mer om VD:s uppsägningstid i avsnittet Förhandling med företagsledande chef.

 

Läs: AD 2019 nr 12.