Nytt rättsfall från Patent- och miljööverdomstolen ang. upphovsrättsligt skydd för design av armbandsur (dom den 22 mars 2019 i mål PMT 4678-17)

Produkter med särpräglad design kan få skydd som s.k. brukskonst enligt upphovsrättslagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har avgjort ett mål som rörde plagiering av ett antal olika modeller av armbandsur. Domstolen ansåg att klockorna hade en tillräckligt särpräglad design för att omfattas av upphovsrätt och dömde det plagierande företaget att · vid vite upphöra med försäljning av klockorna · förstöra inneliggande lager av dessa · bekosta publicering av information om domen i annonser på sociala medier · betala ersättning för utnyttjande av klockornas design, samt · betala ersättning för den skada som plagieringen inneburit på klockornas anseende. .

 

Läs mer i avsnittet om Upphovsrätt.

 

Läs: PMT 5885-18. (dom den 22 mars 2019 i mål PMT 4678-17)