Reviderade Ramavtal för avropsavtal

Samtliga Ramavtal gällande avropsavtal finns nu i nya reviderade versioner.

De finns både i svenska och engelska versioner, samt med eller utan kommentarer.

Se: avtalen