Ryggsäcken "Kånken" skyddad av upphovsrätten

Produkter med särpräglad design kan få skydd som brukskonst enligt 1§ 6 p. upphovsrättslagen. Tolkningen av begreppet ska göras i enlighet med det s.k. Infosecdirektivet (rådets direktiv 2001/29/EG) och EU-domstolens praxis, vilket innebär att bedömningen ska ske på samma sätt som för andra upphovsrättsligt skyddade verk.

Patent- och marknadsdomstolen har i dom den 4 mars 2020 i mål B-10087-18 ansett att Fjällrävens ryggsäck "Kånken" omfattas av upphovsrättsligt skydd. Samma bedömning har domstolen tidigare gjort i bl.a. mål som avsett elljustakar (PMT 3854-18), armbandsur (PMT 4678-17) och motorbåtar (PMT 11062-16).

Läs mer om upphovsrätt under kapitlet Immateriella rättigheter i handboksdelen.