Utökat minoritetsskydd i ABL

Fr. o. m. den 1 januari har en minoritet representerande minst en tiondel av aktierna i ett bolag rätt att hos Bolagsverket begära utseende av en särskild granskare, medrevisor eller minoritetsrevisor. Se prop. 2019/20:194.