Handbok & Avtalsmallar

Modellavtal

Här finns fler än 280 kommenterade avtalsmallar, standardklausuler och andra affärsjuridiska dokument

Handboken

Denna omfattar den centrala och grundläggande affärsjuridiken

Ett affärsjuridiskt verktyg, inte minst för Dig som förhandlar, granskar och skriver avtal

Här kan du ta fram färdiga avtal eller skapa dina egna, samt sätta dig in i affärsjuridiken

Nyheter & Uppdateringar

Allt innehåll granskas och kompletteras löpande för att återspegla gällande rätt och avtalspraxis.

Nyheter och uppdateringar såsom färska rättsfall och ny lagstiftning m.m. presenteras i vårt Nyhetsbrev och på hemsidan.

Logga in

Modellavtal

Här finns över 280 avtalsmallar, standardklausuler och andra affärsjuridiska dokument. Allt är utförligt kommenterat på klausulnivå med hänvisningar till tillämpliga rättsregler och praktiska expertråd för respektive part i såväl affärsmässigt som juridiskt hänseende.

Välj ett färdigt modellavtal eller anpassa det efter eget behov genom att komplettera med våra Standardklausuler. Alla modellavtal finns på både svenska och engelska och kan enkelt laddas ner i Word-format.

Avtalen är utarbetade av erfarna jurister och håller mycket hög kvalité.

Avtalsområden

Anställningsavtal

Fullmakter

Aktieägaravtal och bolagshandlingar

Företagsförvärv

Konsultavtal, uppdragsavtal och sponsoravtal

Sekretessavtal och konkurrensförbud

Tvistlösningsklausuler

Leveransavtal

Offerter

Anläggningsleverans

Köp av fastighet

Distributionsavtal

Licensavtal

Kreditavtal och reverser

Borgen och garantier

Pant och depositionsavtal

Letter of intent och optionsavtal

Förlikningsavtal

Bolagsmallar

Standardklausuler

Stäng Se alla avtalsområden

Handbok

Handboken består av två delar, en allmän och en speciell avtalsdel, och ger dig fakta men också värdefulla råd, checklistor och en sökfunktion.

Den allmänna delen är avsedd att ge dig svar på affärsjuridiska frågor som uppkommer i den dagliga verksamheten, t.ex. allmänna avtalsfrågor, tvistlösning eller immateriella rättigheter.

Den speciella avtalsdelen behandlar olika typer av avtal och avtalsklausuler. Denna del är tänkt att användas tillsammans med och vara ett komplement till våra modellavtal vid avtalsförhandling, avtalsskrivning och avtalsgranskning.

Innehåll

Avtal och avtalsförhandlingar

Avtalsskrivning i praktiken

Offentlig upphandling

Bolagsrätt

Marknadsrätt

Immateriella rättigheter

Konkurrensrätt

Risket, krediter och säkerheter

Avtalstvister och tillämplig lag

Etik i affärsrelationer (hållbarhet, CSR)

Avtal om köp av produkter

Anläggningsleveranser

Standardklausuler

Standardavtal förteckning

Köp av fastighet

Köp av företag

Distibutionsavtal

Anställningsavtal

Konsultavtal

IT-rätt och IT-avtal

Licensavtal

Delägaravtal (bolagsavtal)

Letter of intent och optionsavtal

Sekretess och kunkurrensförbud

Frågor och svar

Stäng Se innehållet

Om författarna

Bakom kontraktshandboken.se står affärsjurister med stor erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik.  Dessa är i första hand Göran Westin och Johan Lagercrantz.

Göran Westin är affärsjurist med mångårig erfarenhet av praktisk företagsjuridik från advokatbyrå, bank och företag. Han är dessutom initiativtagare och huvudförfattare till Pacta (Karnov Avtal).

Johan Lagercrantz har arbetat som bolagsjurist vid bl.a. Sandvik och ABB och har mycket stor erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik. Han har dessutom varit VD för Institutet för Utländsk Rätt och Director Contracts/Legal affairs Bombardier Transportation AB.

Ett urval ur Kontraktshandboken.se finns från 2018.

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.