Ett affärsjuridiskt stöd för Dig som förhandlar, granskar och skriver avtal

Här kan du

Kolla upp något i en ambitiös affärsjuridisk handbok, som har svar på det mesta inom affärsjuridik, förhandling, kontraktskrivande och granskning.

Här kan du

På bara någon minut ta fram ett professionellt avtalsunderlag, skrivet av erfarna jurister, som kan ändras och anpassas efter ditt egna behov.

Kontraktshandboken.se är framtagen som ett stöd till företag för att hantera avtal och de affärsjuridiska frågor som dagligen uppkommer. Områden som obehandlade kan leda till stora och dyra problem.

Löpande uppdatering

Alla Avtal och allt material i Handboken granskas och kompletteras kontinuerligt för att hålla dig uppdaterad inom ämnet och för att återspegla gällande rätt.
Logga in

Avtalsmallar

Kontraktshandboken.se har över 280 avtalsmallar och bolagshandlingar. Allt är utförligt kommenterat och kompletterat med praktiska expertråd.

Avtalsmallarna är utformade av erfarna jurister och håller mycket hög kvalité. Till varje klausul finns dessutom kommentarer samt värdefulla tips och råd för att ge dig stöd i såväl skrivandet som avtalsförhandlingen. Alla avtal finns på såväl svenska som engelska

Välj en färdig avtalsmall eller skapa din egen genom att plocka ihop de klausuler du vill ha bland Standardklausulerna. Alla avtal kan du enkelt ladda ner i Word.

 • Tvistlösningsklausuler
 • Fullmakter
 • Leveransavtal
 • Offerter
 • Anläggningsleverans
 • Köp av fastighet
 • Företagsförvärv
 • Delägaravtal och bolagshandlingar
 • Anställningsavtal
 • Distributionsavtal
 • Konsult-, uppdrags- och sponsoravtal
 • Licensavtal
 • Kreditavtal och reverser
 • Borgen och garantier
 • Pant och depositionsavtal
 • Letter of intent och optionsavtal
 • Sekretess och konkurrensförbud
 • Förlikningsavtal
 • Bolagsmallar
 • Standardklausuler

Handbok

Kontraktshandboken.se innehåller en omfattande affärsjuridisk handbok som ger dig tillgång till kunskap om kontraktskrivning, förhandling och granskning, samt nödvändiga baskunskaper inom affärsjuridik.

Allt för att ge dig precis den kunskap du behöver på ett effektivt sätt och för att hjälpa dig identifiera risker innan de leder till större och dyrare problem. 

Handboken är även ett bra komplement till våra avtalsmallar vid avtalsförhandlingar, avtalsskrivning och avtalsgranskning.

 • Avtal och avtalsförhandlingar
 • Avtalsskrivning i praktiken
 • Offentlig upphandling
 • Bolagsrätt
 • Marknadsrätt
 • Immateriella rättigheter
 • Konkurrensrätt
 • Risket, krediter och säkerheter
 • Avtalstvister och tillämplig lag
 • Etik i affärsrelationer (hållbarhet, CSR)
 • Avtal om köp av produkter
 • Anläggningsleveranser
 • Standardklausuler
 • Standardavtal förteckning
 • Köp av fastighet
 • Köp av företag
 • Distibutionsavtal
 • Anställningsavtal
 • Konsultavtal
 • IT-rätt och IT-avtal
 • Licensavtal
 • Delägaravtal (bolagsavtal)
 • Letter of intent och optionsavtal
 • Sekretess och kunkurrensförbud
 • Frågor och svar

Om författarna

För innehållet i Kontraktshandboken svarar i första hand Göran Westin och Johan Lagercrantz.

Göran Westin är affärsjurist med mångårig erfarenhet av praktisk företagsjuridik från advokatbyrå, bank och företag. Han är dessutom initiativtagare och huvudförfattare till Pacta (Karnov Avtal).

Johan Lagercrantz har arbetat som bolagsjurist vid bl.a. Sandvik och ABB och ägnat sig åt svensk och internationell affärsjuridik i över tjugo år. Han har dessutom varit VD för Institutet för Utländsk Rätt och Director Contracts/Legal affairs Bombardier Transportation AB.

Boken finns även i fysiskt format från 2018.

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.