Ett affärsjuridiskt stöd för Dig som förhandlar, granskar och skriver avtal

Här kan du...

Få tillgång till en omfattande affärsjuridisk handbok med svar på det mesta inom affärsjuridik, förhandling, kontraktskrivande och granskning.

Här kan du...

På bara någon minut ta fram och använda ett av våra fler än 280 modellavtal och bolagshandlingar.

Kontraktshandboken.se är framtagen som ett kvalitativt stöd för att hantera avtal och de affärsjuridiska frågor som uppkommer dagligen

Nyheter & Uppdateringar

Alla Avtal och allt material i Handboken granskas och kompletteras löpande för att återspegla gällande rätt. Nyheter och uppdateringar inom affärsjuridiken skickas ut till dig via vårt Nyhetsbrev.
Logga in

Modellavtal

Kontraktshandboken.se har över 280 modellavtal och bolagshandlingar. Allt är utförligt kommenterat på klausulnivå med praktiska expertråd och hänvisningar till tillämpliga rättsregler.

Välj ett färdigt modellavtal eller skapa ditt eget genom att plocka ihop de klausuler du vill ha bland våra Standardklausuler. Alla modellavtal finns på såväl svenska som engelska och kan enkelt laddas ner i Word-format.

Avtalen är utarbetade av erfarna jurister och håller mycket hög kvalité.

 • Tvistlösningsklausuler
 • Fullmakter
 • Leveransavtal
 • Offerter
 • Anläggningsleverans
 • Köp av fastighet
 • Företagsförvärv
 • Delägaravtal och bolagshandlingar
 • Anställningsavtal
 • Distributionsavtal
 • Konsult-, uppdrags- och sponsoravtal
 • Licensavtal
 • Kreditavtal och reverser
 • Borgen och garantier
 • Pant och depositionsavtal
 • Letter of intent och optionsavtal
 • Sekretess och konkurrensförbud
 • Förlikningsavtal
 • Bolagsmallar
 • Standardklausuler

Handbok

Kontraktshandboken.se innehåller en handbok om den centrala och grundläggande affärsjuridiken. Den består av två delar, en allmän och en speciell avtalsdel.

Den allmänna delen är avsedd att ge dig svar på affärsjuridiska frågor som uppkommer i den dagliga verksamheten, t.ex. allmänna avtalsfrågor, tvistlösning eller immateriella rättigheter.

Den speciella avtalsdelen behandlar olika typer av avtal och avtalsklausuler. Denna del är tänkt att användas tillsammans med och vara ett komplement till våra modellavtal vid avtalsförhandling, avtalsskrivning och avtalsgranskning.

 • Avtal och avtalsförhandlingar
 • Avtalsskrivning i praktiken
 • Offentlig upphandling
 • Bolagsrätt
 • Marknadsrätt
 • Immateriella rättigheter
 • Konkurrensrätt
 • Risket, krediter och säkerheter
 • Avtalstvister och tillämplig lag
 • Etik i affärsrelationer (hållbarhet, CSR)
 • Avtal om köp av produkter
 • Anläggningsleveranser
 • Standardklausuler
 • Standardavtal förteckning
 • Köp av fastighet
 • Köp av företag
 • Distibutionsavtal
 • Anställningsavtal
 • Konsultavtal
 • IT-rätt och IT-avtal
 • Licensavtal
 • Delägaravtal (bolagsavtal)
 • Letter of intent och optionsavtal
 • Sekretess och kunkurrensförbud
 • Frågor och svar

Om författarna

Bakom kontraktshandboken.se står affärsjurister med stor erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik.  Dessa är i första hand Göran Westin och Johan Lagercrantz.

Göran Westin är affärsjurist med mångårig erfarenhet av praktisk företagsjuridik från advokatbyrå, bank och företag. Han är dessutom initiativtagare och huvudförfattare till Pacta (Karnov Avtal).

Johan Lagercrantz har arbetat som bolagsjurist vid bl.a. Sandvik och ABB och ägnat sig åt svensk och internationell affärsjuridik i över tjugo år. Han har dessutom varit VD för Institutet för Utländsk Rätt och Director Contracts/Legal affairs Bombardier Transportation AB.

Ett urval ur Kontraktshandboken.se finns från 2018.

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.