Handbok och Avtalsmallar

Handbok och Avtalsmallar

Här visas två exempel på avtalsmallar som finns bland Modellavtalen.

Modellavtalen

Logga in

Handbok och Avtalsmallar

Här visas två exempel på avtalsmallar som finns bland Modellavtalen.

Logga in

Modellavtalen

Anställningsavtal

Anställningsavtal VD, svensk version

Anställningsavtal VD, svensk version med kommentarer

Anställningsavtal VD, engelsk version

Anställningsavtal VD, engelsk version med kommentarer

Företagsförvärv

Köp av inkråm (utan tillträdesbokslut), svensk version

Köp av inkråm (utan tillträdesbokslut), svensk version med kommentarer

Köp av inkråm (utan tillträdesbokslut), engelsk version

Köp av inkråm (utan tillträdesbokslut), engelsk version med kommentarer

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.