Handbok och Avtalsmallar

Handbok och Avtalsmallar

Logga in

Integritetspolicy

Deal Affärsjuridik är måna om att i största möjliga utsträckning respektera våra användares integritet. Deal Affärsjuridik lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Följande integritetspolicy försäkrar att vi upprätthåller kraven på integritet och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn anger hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Hantering av information

Informationen du som användare förmedlar genom registrering gör det möjligt för oss att:

  • Behandla och bekräfta ditt abonnemang
  • Göra en generell sammanställning av trafiken inom tjänsten
  • Vid behov kontakta dig
  • Skicka e-post om uppdateringar och nyheter i tjänsten
  • Förmedla nyhetsbrev via e-post
  • Vid behov skräddarsy tjänsten genom att variera innehållet baserat på kända uppgifter, användarstatistik och profiler
  • I övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig

Som användare får du information om förändringar i din personliga profil via e-post eller direkt i tjänsten. Du kan uppdatera dina personuppgifter eller konfigurera framtida produkt- och serviceinformation genom att gå in på ”Administration” när du loggat in på www.kontraktshandboken.se. Information om användaren som lagrats i våra adressregister kan komma att förmedlas till Deal Affärsjuridiks samarbetspartners. Deal Affärsjuridik AB förbehåller sig rätten att när som helst kontakta användaren om förnyelse av abonnemang eller andra abonnemangsrelaterade frågor.

Rätt att ta del av kunduppgifter

Som användare äger du rätt att på begäran ta del av de uppgifter om dig som Deal Affärsjuridik AB har registrerat. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Deal Affärsjuridik AB att vidta rättelseåtgärder. Ansökan ska göras skriftligen och vara undertecknad av sökanden. Du har rätt att få tillgång till denna information en gång per kalenderår. Informationen lämnas till dig skriftligen inom en månad från det att ansökan gjordes.

Loggfiler

Deal Affärsjuridik använder sig av s.k. loggfiler för att kontrollera antalet besök på våra sidor samt sammanställa användarstatistik i ett övergripande syfte.

Länkar

Deal Affärsjuridiks tjänster innehåller länkar till externa sidor, där behandlingen av personuppgifter och integritetsförklaringar kan se annorlunda ut. Uppmärksamma därför när du lämnar våra tjänster och kontrollera integritetspolicyn på nya sidor. Deal Affärsjuridik är inte ansvarig för person- eller integritetsskyddet på externa sidor. Denna integritetspolicy är enbart tillämplig inom Deal Affärsjuridiks tjänster.

Beställning

Deal Affärsjuridik tillhandahåller ett orderformulär för användare som vill beställa tjänsten Kontraktshandboken.se. Vi samlar in användares kontaktinformation på samma sätt som vid registreringen ovan. Informationen används för att skicka beställningen till våra kunder och ibland även serviceinformation och nyhetsbrev samt information om uppdateringar.

Ändringar i integritetspolicyn

Alla uppdateringar och ändringar i integritetspolicyn kommer att meddelas här.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående integritetspolicyn, behandlingen av personuppgifter eller frågor om tjänsterna i övrigt, kontakta gärna vår kundsupport!

Logga in

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.