Handbok och Avtalsmallar

Handbok och Avtalsmallar

Logga in

Köpvillkor

Följande köpvillkor gäller för Deal Affärsjuridik AB:s försäljning över internet.

1. Beställning

Jure AB mottar beställningar, sköter fakturering och kundtjänst, samt mottar betalning för Deal Affärsjuridik AB:s räkning.

Bindande köpeavtal uppkommer när Deal Affärsjuridik AB har registrerat kundens beställning. Kundens beställning anses registrerad den dag då kund erhållit sina användaruppgifter. För mer information kring ångerrätt och reklamation, se punkt 10 och 11 nedan.

2. Avtalstid

Deal Affärsjuridik AB tillhandahåller tjänsten Kontraktshandboken.se som en abonnemangsprodukt. Abonnemangsavtalen löper, om inte annat avtalats, 12 månader från den dag Deal Affärsjuridik AB registrerat kundens beställning.

3. Priser

Gällande pris är det pris som vid beställningstillfället anges i beställningsformuläret.

Priser anges alltid exkl. moms. På alla priser utgår moms med 6 %.

4. Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura trettio (30) dagar netto räknat från fakturadatum. Eventuell dröjsmålsränta vid försenad betalning debiteras i enlighet med räntelagen.

Deal Affärsjuridik AB har rätt att häva köpet om betalning inte erläggs.

5. Uppsägningstid

Deal Affärsjuridik AB:s abonnemangsavtal ska sägas upp 30 dagar före avtalstidens utgång. Om en uppsägning inte inkommit 30 dagar innan avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt 12 månader.

6. Förlängning av avtal

När ett avtal förlängs tillämpas Deal Affärsjuridik AB:s vid var tid gällande villkor och priser. Betalning sker mot faktura, i förskott, 30 dagar netto.

7. Kunduppgifter

Deal Affärsjuridik AB behandlar kundens uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. För att kunna beställa måste kunden samtycka till att Deal Affärsjuridik AB registrerar vissa uppgifter om kunden som t ex namn- och adressuppgifter, se Deal Affärsjuridik AB:s integritetspolicy.

8. Allmänna villkor

Vid köp av internettjänst måste kund, utöver dessa köpvillkor, godkänna Deal Affärsjuridik AB:s allmänna villkor.

9. Leveransvillkor

Kund tillsänds i normala fall användaruppgifter till tjänsten per automatik omgående efter registrering. Om användaruppgifter ej tillsänds kund omgående, kontakta oss på Deal Affärsjuridik AB så lovar vi leverera användaruppgifter inom 24 timmar.

10. Ångerrätt

Kunden har rätt att häva köpet genom att meddela Deal Affärsjuridik AB inom fjorton (14) dagar efter det att ett bindande köpeavtal uppkommit i enlighet med punkt 1.

11. Reklamation

Om kunden anser att tjänsten avviker från kundens förväntningar, vad som avtalats med säljaren, eller på annat sätt anser att tjänsten är att betrakta som felaktig ska kunden omgående göra en reklamation till Deal Affärsjuridik AB.

12. Ansvarsbegränsning

Deal Affärsjuridik AB har inget ansvar för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust med anledning av felaktigheter eller brister i våra tjänster.

Logga in

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.